לרפואה ולשמירה

יש לפרט בכתב איזה קבלה, ולומר בכוונה בפה מלא:

רבונו של עולם! הנני מקבל/ת על עצמי קבלה טובה

ולהתחזק במצוות ה' ובהנהגה טובה

בימי החול:
בשבת וחגים:
בטהרה:
בצניעות:
בהנהגות טובות:

ומתחננ/ת לשם, שהקבלה טובה שקיבלתי על עצמי תהיה לשמירה עלי ועל בני –ביתי, ואני תפלה שהגזירה תתבטל, ובמהרה תעצר המגיפה.
מעונינ/ת לקבל/ לשמוע הערות על הקבלה טובה שלי ממרנן ורבנן גדולי ישראל שליט”א

*חובה

כדי להעביר את השמות לגדולי הדור שליט"א

ניתן גם לשלוח לדוא"ל:

[email protected]

X
wpChatIcon
X
האתר בבניה

הכניסה ליוצרים בלבד

כבר רשום?